::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

โรงเรียนกำแพง เป็นสนามแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

        

  

เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ) 
ณ โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 12-14 ธันวาคม 2562 

1. กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3

    นายชยพล จันทร์แจ้ง เบอร์โทรติดต่อ 093-4151495

2. กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

    นางสาวจับจิต พิมพร เบอร์โทรติดต่อ 084-1549094

3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.1 – ม.3

    นายสกุลสุข นึกชอบ เบอร์โทรติดต่อ 088-5808924

4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.4 – ม.6

    นายเดชา นวลรักษา เบอร์โทรติดต่อ 086-2438306

    นายชวัลวิชญ์ ทิพราช เบอร์โทรติดต่อ 091-7071049

5. กิจกรรมภาพยนต์สั้น ม.1 – ม.3

    นายชัยวัฒน์ พรหมลิ เบอร์โทรติดต่อ 084-6647295

6. กิจกรรมภาพยนต์สั้น ม.4 – ม.6

    นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา เบอร์โทรติดต่อ 087-4484556

7. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ม.1 – ม.3

    นางปณิตา นาจำปา เบอร์โทรติดต่อ 087-2563221

8. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ม.4 – ม.6

    นายนิติศาสตร์ สำราญ เบอร์โทรติดต่อ 082-8669790

9. กิจกรรมมารยาทไทย ม.1 – ม.3

    นางสาววริศรา พรหมคุณ เบอร์โทรติดต่อ 093-3569947

10. กิจกรรมมารยาทไทย ม.4 – ม.6

     นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง เบอร์โทรติดต่อ 087-7178624

11. กิจกรรมละครคุณธรรม ม.1 – ม.6

     นายโกสัลล์ จุลเหลา เบอร์โทรติดต่อ 091-8311618

12. กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ม.1 – ม.6

     นายศรเทพ สร้อยสนธ์ เบอร์โทรติดต่อ 090-9308961

13. กิจกรรมสวดมนต์แปล ม.1 – ม.6

     นายสมศรี ปราศจาก เบอร์โทรติดต่อ 065-3265166

 

ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ของศูนย์สังคมศึกษาโรงเรียนกำแพง

1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับม.ต้น และม.ปลาย

    - มีโต๊ะสำหรับวางโครงงาน ทีมละ 2 ตัว

    - โต๊ะมีขนาด ความกว้าง 42 เซนติเมตร ยาว 181 เซนติเมตร

2. กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น

    - ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งผลงานก่อน 1 อาทิตย์ ถ้าส่งหลังจะหักคะแนนวันละ 1 คะแนน

3. กิจกรรมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์

    - ขนาดของเวที ด้านบน กว้าง 8.5 เมตร ยาว 5.8 เมตร สูง 5.8 เมตร

    - ด้านล่าง กว้าง 10 เมตร สูง 6 เมตร ยาว 6 เมตร
***สามารถเลือกใช้ด้านบนหรือด้านล่างเวที หรือใช้ทั้งสองก็ได้ โต๊ะกรรมการจะจัดวางบริเวณเกือบถึงตรงกลางหอประชุม

 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28