::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

KPS Polling

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านติดว่าโรงเรียนกำแพงควรจัดการมาเรียนแบบใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ในการเรียนทางไกล

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง ตอบแบบสำรวจความความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์#ในกรณีไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนทางไกลได้ 

** สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้าเรียนระดับชั้น ม.4โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในแบบสำรวจด้วยค่ะ

คลิก----> ทำแบบสำรวจ