::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

KPS Polling

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านติดว่าโรงเรียนกำแพงควรจัดการมาเรียนแบบใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563

สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 12 พ.ค. 2563 (รวมรับสมัครรอบ 2) ดังนี้
** ระดับม.1 ยอดรวม 412 คน ระดับม.4 ยอดรวม 359 คน

 ** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบจะประกาศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

    ** กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563