::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง