::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กำหนดวันเปิดเรียนและการมาเรียนของนักเรียน เดือน กรกฎาคม 2563

ตามที่โรงเรียนกำแพงได้มีกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2563 โดยนักเรียนจะเริ่มมาเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ในการมาเรียนกำหนดให้นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนที่มีชื่อในใบรายชื่อเป็นเลขที่คี่กลุ่มที่ 2 คือนักเรียนที่มีชื่อในใบรายชื่อเป็นเลขที่คู่ รูปแบบการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุุ่มจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้านแบบสลับกัน เช่น

นักเรียนกลุ่มที่ 1 มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มที่ 2 เรียนที่บ้าน)
นักเรียนกลุ่มที่ 2 มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มที่ 1 เรียนที่บ้าน) 

กำหนดการมาเรียนที่โรงเรียนตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นดังปฏิทินด้านล่าง

Pin It