::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,  มัธยมศึกษาปีที่  4 และ นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา  2564

 รายละเอียดดังประกาศ

 

 

Pin It