::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การประมูลจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2564


ด้วยโรงเรียนกำแพง มีความประสงค์จะทำการประมูลการจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน (ยกเว้นน้ำ) ผู้ประสงค์ยื่นซองประมูลสามารถยืนซองประมูลในวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามประกาศค่ะ

 

 

 

 

Pin It