::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564 (1-13 มิ.ย. 2564 เรียน Online // 14 มิ.ย. 2564 เรียนที่โรงเรียน)

Pin It

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง