::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง เริ่มเปิดเรียนในรูปแบบ on-site (เรียนที่โรงเรียน) โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาเรียน เริ่ม 14 มิถุนายน 2564

ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้มีประกาศเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนเรียนที่บ้านในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนในสภาวะสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โรงเรียนจึงมีประกาศเปิดการเรียนในรูปแบบ on-site โดยนักเรียนแบ่งกลุ่มสลับมาเรียน ในวันคี่และวันคู่ รายละเอียดดังประกาศด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมการเรียนแบบ On-Site เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2564
- วันคู่ -กลุ่ม 2 มาโรงเรียน กลุ่ม 1 เรียนที่บ้าน
- วันคี่-กลุ่ม 1 มาโรงเรียน กลุ่ม 2 เรียนที่บ้าน
- ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มกับครูที่ปรึกษา หากมีเหตุจำเป็นในการเปลี่ยนกลุ่มให้แจ้งครูที่ปรึกษา
- ส่งหนังสือรับรองการกักตัวในวันแรกที่มาเรียน
- มาโรงเรียนให้ถูกกลุ่มและถูกวัน
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โปรดติดตามประกาศทางโรงเรียน


 

Pin It