::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดระบบให้สามารถชำระได้ในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564


           โรงเรียนกำแพง กำหนดวันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดระบบให้สามารถชำระได้ในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ขั้นตอนการจ่ายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประกาศดังนี้


 


วิดีโอขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

   

Pin It