July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ด้วยโรงเรียนกำแพงโดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/254 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 216ก จำนวน หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุกลาง โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-691536 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด ประกาศ   แบบ ปร.4  แบบ ปร.5(ก)  แบบ ปร.6