February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ด้วยโรงเรียนกำแพงโดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ 22/254 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 216ก จำนวน หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุกลาง โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-691536 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด ประกาศ   แบบ ปร.4  แบบ ปร.5(ก)  แบบ ปร.6