February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::


 

  ท่าน ผอ. ไสว  ผาสุข 
  ได้ย้ายมาฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง
 
แทนท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ พวงยอด ที่ได้เกษียณอายุราชการไป
  พวกเราชาวม่วงเหลือง ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง