July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ตามที่โรงเรียนกำแพง จะดำเนินการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 นี้ โดยสอบ ณ อาคาร 4 โรงเรียนกำแพง ขอให้นักเรียนที่สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบด้วยค่ะ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประถม    ระดับมัธยม