::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดที่นี่