::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรมทางการศึกษา : "HALF Model” โดย นางปณิตา นาจำปา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค1และนวัตกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง ด้วย “HALF Model” 

 

Pin It