February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

9-10 ตุลาคม โรงเรียนกำแพง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดย วิทยากรคุณณรงค์ เพชรล้ำ สมป.สพฐ และคณะ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เข้าอบรมได้แก่คณะครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
จากการอบรม กลุ่มงานแผนงานฯ กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกกลุ่มงาน ดำเนินการส่งร่างโครงการปีงบประมาณ 61 (อ่านรายละเอียด)