::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ 56 ปี โรงเรียนกำแพง

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกำแพง ขอเชิญ ศิษย์เก่า ครูเก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาครบรอบ 56 ปี โรงเรียน กำแพง 

* ศิษย์เก่าทุกท่าน สามารถ ลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อกรอกข้อมูลในการติดต่อประสานงานได้ที่นี่  

* หรือ ดูข้อมูลที่ท่านกรอกไปแล้วที่นี่

* รายละเอียดกิจกรรมดังด้านล่างนี้ค่ะ

กิจกรรม "พบผู้ปกครองเพื่อลูกรัก"

4 กันยายน 2557 โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดการประชุมในกิจกรรม "พบผู้ปกครองเพื่อลูกรัก" ซึ่งเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มที่ขาดเรียนและขาดส่งงาน เสี่ยงต่อการติด 0 , ร, มส ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาหนทางป้องกันการติด 0 , ร, มส. ในภาคเรียนที่ 1 / 2557 โดยท่าน ผอ.ไสว ผาสุข เป็นประธานในการจัดการประชุม กิจกรรมเป็นการแนะนำการแก้ปัญหาการค้างส่งงาน ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ และให้ผู้ปกครองพบครูประจำวิชาที่นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง

vi040904.jpgvi040901.jpgvi040903.jpgvi040902.jpg

กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นี้ โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ถวายพระพร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  โดยนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนกำแพงทุกคน ร่วมกิจกรรม เวลา 8.00น. เป็นต้นไป  

06.jpg01.jpg04.jpg05.jpg03.jpg07.jpg02.jpg

อบรมโครงการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร"

วันที่ 19 ส.ค.57 โรงเรียนกำแพง ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จัดอบรมโครงการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพง จำนวน 120 ราย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับเพื่อนนักเรียนและคนใกล้ตัว ภาพกิจกรรมดัานล่างค่ะ 

1939760_629124117185931_185844516426641376_n.jpg10606114_629124443852565_6205021109855052970_n.jpg10541977_629123597185983_3033429113206538398_n.jpg10565240_629124487185894_8853342035478687657_n.jpg1544342_629123747185968_3358427045164949718_n.jpg1454639_629123887185954_5560843124125464047_n.jpg10628528_629123803852629_7120117999239503447_n.jpg10403542_629123630519313_553776773112565758_n.jpg

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกำแพง จะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งได้ทำการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 6 การประกวดแบ่งเป็นระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย และในวันที่ 26 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจะเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28